BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Müzik Uygulama ve Araştrma Merkezi

 

BÜMAM - Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

 

Müdür

Prof. M. Ertuğrul Bayraktarkatal

Müdür Yardımcısı

Prof. Kamerhan Turan

Üye

Doç. Fazlı Orhun Orhon

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Cem Çeliksırt

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yüksel