BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Müzik Uygulama ve Araştrma Merkezi

 

BÜMAM - Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

 

Müdür

Prof. M. Ertuğrul Bayraktarkatal

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. İ. Lütfü Erol

Üye

Öğr. Gör. H. Ertuğ Korkmaz

Üye

Yrd. Doç Dr. Kaan Yüksel